ยืมเงินออมสิน

ยืมเงินออมสิน ผ่านแอพ Mymo ได้แ้ลว
กำหนดเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 19% ต่อปี
จำนวน
สูงสุด 300,000 บาท

ยืมเงินออมสิน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า COVID-19 ก็ทำให้เกิดปัญหาหนึ่งที่ตามมานอกเหนือจากเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ติดต่อกันจากคนสู่คน นั่นก็คือเรื่องเงิน ซึ่งหลายสถาบันการเงินก็เริ่มเปิดให้เงินกู้ได้มากขึ้น เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้นอกระบบเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน และวันนี้เราก็ได้นำสินเชื่อธนาคารออมสินมาฝาก ซึ่งจะมีรายละเอียดการยืมเงินออมสินอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย 

ยืมเงินออมสิน..สินเชื่อออมสินล่าสุดปี 65 แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

สำหรับเป้าหมายของการยืมเงินออมสิน “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” ของธนาคารออมสิน เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ โดยจะเป็นโครงการพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการขอสินเชื่อออมสินได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินออมสิน 10000 บาท หรือวงเงินยืมเงินออมสิน 50000 บาทก็สามารถทำได้ โดยจะเป็นการให้เงินกู้ยืมออมสินโดยตรง ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมายและเอื้อประโยชน์ให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียว 

 • สามารถยืมเงินธนาคารออมสินเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้ โปะหนี้ได้อย่างไม่จำกัด 
 • ยืมเงินออมสินเพื่อไปใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ตามที่ต้องการ 
 • ยกเว้นการยืมเงินธนาคารออมสินเพื่อนำไป Re-Finance หนี้ที่อยู่ในระบบกับสถาบันการเงินอื่น 
 • วงเงินยืมสูงสุดสามารถยืมเงินออมสิน 50000 บาท
 • ดอกเบี้ยธนาคารออมสินเป็นแบบดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 เท่านั้น (Flat Rate)
 • ค่าธรรรมเนียมในการทำสัญญาเงินกู้ยืมออมสินจำนวน 100 บาท
 • กำหนดระยะเวลาในการชำระคืนสินเชื่อไม่เกิน 5 ปี 
 • จะต้องมีหลักประกันสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 65 โดยจะต้องใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนยืมเงินออมสิน โครงการธนาคารประชาชน

 • ผู้ยืมเงินออมสินได้จะต้องเป็นผู้ที่ทำอาชีพมีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือเจ้าของกิจการทั่วไป
 • เป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น 
 • จะต้องตรวจสอบสถานที่อยู่ปัจจุบันได้ และติดต่อได้ด้วย
 • ผู้ยืมเงินธนาคารออมสินจะต้องทำการลงทะเบียนเป็นผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ (นร.1)โดยสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ภายในวันที่ขอเงินกู้ยืมออมสินได้ทันทีด้วยเช่นกัน 

เอกสารสำคัญผู้ลงทะเบียนยืมเงินออมสิน โครงการธนาคารประชาชน

 • เงินกู้ยืมออมสินจะต้องมีเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนอย่าง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร รวมทั้งเอกสารของผู้ที่มาช่วยค้ำประกันด้วยเช่นกัน 
 • ผู้ยืมเงินออมสินจะต้องเตรียมเอกสารแสดงรายได้มาให้ชัดเจน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก รวมทั้งเอกสารรับรองเงินเดือน ถ้ามี
 • จะต้องมีรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพของตนเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

ยืมเงิน ais 5000 ได้จริงหรือไม่ในปี 65
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
จำนวน
ไม่กำหนดวงเงิน