isuzu leasing

isuzu leasing บริการรับเงินก้อนมีรถขับ
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
จำนวน
ไม่กำหนดวงเงิน

isuzu leasing ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยพักชําระหนี้65

ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ทาง isuzu leasing ได้ออกมาช่วยเหลือลูกค้าเพราะหากบริษัทลีสซิ่งไม่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือจะทำให้ลูกค้าไม่มีเงินในการชำระหนี้ได้ตามกำหนดในแต่ละเดือนส่งผลให้ลูกค้ามีการผิดนัดชำระหนี้ ทาง isuzu leasing ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยพักชําระหนี้65 ซึ่งทาง isuzu leasing พักชําระหนี้65 ให้พักหนี้ได้สูงสุด 3 เดือนพร้อมทั้งปรับดครงสร้างในการชำระหนี้โดยทางอีซูซุลิสซิ่งจะขยายเวลาในการชำระเงินตลอดอายุสัญญาซึ่งจะสูงสุด 144 เดือนหรือประมาณ 12 ปีโดยจะเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19และทำให้ลูกค้า isuzu leasing ไม่ผิดนัดชำระหนี้อีกด้วยเพราะการที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้กับ isuzu ลิสซิ่งจะส่งผลในลูกค้าติดเครดิตบูโรและจะต้องเสียเงินค่าติดตามทวงหนี้ การพักชําระหนี้ isuzu leasing จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการพักชำระหนี้หรือต้องการปรับโครงสร้างหนี้อีกด้วย 

ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติ isuzu leasing พักชําระหนี้

สำหรับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณาพักชําระหนี้ isuzu leasing แล้ว เมื่อครบกำหนด 3 เดือนหลังจากที่ทาง isuzu leasing พักชําระหนี้แล้ว อย่าลืมที่จะชำระค่างวดกับ isuzu leasing ให้ตรงเวลาในทุกเดือนเพราะหาก isuzu leasingได้ออกมาตรการช่วยเหลือในครั้งถัดไป ทางอีซูซุลิสซิ่งอาจจะไม่พิจารณาให้ลูกค้าได้

isuzu leasing ได้ทำการเปลี่ยนค่าติดตามทวงหนี้ 2567

ทาง isuzu leasing ได้ประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราสำหรับค่าติดตามทวงหนี้ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน แต่ให้กรณีที่ได้มีการฟ้องร้องคดีกับทาง isuzu leasing และกรณียึดรถจะใช้อัตราค่าติดตามทวงหนี้ในราคาเดิม ส่วนอัตราค่าติดตามในการทวงหนี้ใหม่กับ isuzu ลิสซิ่ง นั้นจะมีรายละเอียดดังนี้ ลูกค้า isuzu leasing ที่เป็นบุคคลธรรมดามีการค้างค่างวด 1 เดือนจะคิดค่าติดตามทวงหนี้ 50 บาทต่อรอบในการทวงถามหนี้, ลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่เป็นบุคคลธรรมดามีการค้างค่างวดมากกว่า 1 เดือนจะคิดค่าติดตามทวงหนี้ 100 บาทต่อรอบในการทวงถามหนี้, ลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งที่เป็นนิติบุคคลมีการค้างค่างวดจะคิดค่าติดตามทวงหนี้ 500 บาทต่อรอบในการทวงถามหนี้และหากเจ้าหน้าที่  isuzu leasing ได้ลงพื้นที่ในกรณีเป็นลูกค้าอีซูซุลิสซิ่งเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะค้างค่างวดมากกว่า 1 เดือนจะมีค่าติดตามทวงหนี้ 400 บาทต่อรอบในการทวงถามหนี้, ลูกค้า isuzu ลิสซิ่ง เป็นนิติบุคคลซึ่งจะค้างค่างวดจะต้องค่าติดตามทวงหนี้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งทาง isuzu leasing ได้ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงค่าติดตามทวงหนี้ 2567

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อีซูซุลิสซิ่งที่มีดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณ
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดเงินเดือน
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
จำนวน
ไม่กำหนดวงเงิน