สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ใช้เอกสารน้อย
กำหนดเงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
20-25% ต่อปี
จำนวน
สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

โอกาสของคนที่ไม่มีหลักประกันทางการเงินมาถึงแล้วสำหรับสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ 2567

การไม่มีหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการเข้าถึงสินเชื่อที่มีวงเงินอนุมัติสูง โดยมากแล้วจะใช้บริการสินเชื่อในส่วนของสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสดที่ให้วงเงินตามจำนวนฐานเงินเดือนเป็นหลัก แต่เมื่อไม่นานมานี้ธนาคารกรุงไทยได้ปล่อยสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ให้กับผู้ที่สนใจและต้องการเงินก้อน เงินลงทุนในจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวถือว่าเป็นรูปแบบสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ตัวแรก ๆ ที่ปราศจากเงื่อนไขด้านหลักประกันอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเอื้อให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ (freelance), ค้าขายทั่วไป, ประกอบอาชีพส่วนตัวรวมถึงไม่มีนายจ้างที่ชัดเจนและกำลังต้องการเงินก้อนให้สามารถใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระนี้ได้ 

สินเชื่อกรุงไทย “Smart money” คือชื่อทางการของสินเชื่อที่เรากำลังจะกล่าวถึงในบทความนี้ ดังนั้นแล้วสำหรับผู้ที่สนใจในสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์และต้องการรู้วิธีขอสินเชื่อให้ผ่านตั้งแต่ครั้งแรกไม่ควรข้ามผ่านรายละเอียดต่าง ๆ ที่เราจะกล่าวต่อไปนี้ จะมีอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์จำเป็นต้องใช้หลักประกันอื่นหรือไม่? ในการสมัครสินเชื่อปี 2024

ตามหลักโดยทั่วไปเมื่อขึ้นชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็สมควรที่จะยื่นกู้ได้โดยที่ไม่ต้องมีการค้ำประกันใด ๆ แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของสินเชื่อจะกำหนดให้ต้องมีการรับรองโดยหน่วยงานเฉพาะด้านอย่างเช่น บสย.สำหรับค้ำประกันสินเชื่อ SME ที่ไม่ใช้หลักทรัพย์ผ่อนประเภทต่าง ๆ แต่การที่กรุงไทยปล่อยสินเชื่อ smart money คุณสามารถตัดเงื่อนไขหลักประกันหรือการค้ำประกันเหล่านั้นออกไปได้เลย เพียงแค่เช็คคุณสมบัติให้ตรงกับเงื่อนไขที่สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์กำหนดไว้ก็เพียงพอแล้ว ซึ่งได้แก่ 

  • ต้องมีเงินเดือนหรือรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไปเป็นประจำทุกเดือน
  • ต้องสมัครสินเชื่อกรุงไทยตามช่องทางที่กำหนดคือแอพ krungthai next 
  • มีความรับผิดชอบและความสามารถในการชำระหนี้สินเชื่อได้ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญา
  • ทั้งก่อนและระหว่างขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์จะต้องไม่สร้างภาระหนี้ทางการเงินเพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่

เมื่อสมัครสินเชื่อผ่าน Krungthai next จะรู้ได้อย่างไรว่าสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่ขอไปนั้นได้รับการอนุมัติแล้วและสามารถเบิกเงินสินเชื่อมาใช้ได้เมื่อไหร่? 

หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ “Smart Money” ผ่านทาง application ของธนาคารกรุงไทยแล้ว คุณจะยังไม่สามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อนั้นในทันทีจนกว่าระบบจะประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 3-7 วันขึ้นอยู่กับการดำเนินการและเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วคุณสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยผ่านแอพดังกล่าวได้เช่นเดียวกันโดยจะมีการแจ้งเตือนผ่าน Krungthai next อีกครั้ง เมื่อผลออกมาว่า “ผ่าน” การพิจารณาสินเชื่อ คำถามต่อมาคือ “สินเชื่ออนุมัติแล้วกี่วันได้เงิน?” ซึ่งก่อนที่จะได้เงินเข้าบัญชีคุณจะต้องกดปุ่มเพื่อ ”ยอมรับ” วงเงินสินเชื่อนี้ก่อน หากแสดงความจำนงโดยการกดปุ่มยอมรับสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ตั้งแต่ช่วงเวลา ตี 3 – 23.00 น. ในวันที่ได้รับข้อความคุณจะได้รับการแจ้งเตือนวงเงินพร้อมใช้งานในวันเดียวกันนั้น แต่หากยืนยันทำรายหลังจากเวลาที่กำหนดวงเงินพร้อมใช้ในสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับในวันถัดไปหลังจากที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนใน application

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ smart money คือตัวอย่างสินเชื่อกรุงไทยที่ปล่อยออกมาเพื่อเป็นตัวเลือกทางการเงินให้กับผู้ที่ไม่มีหลักประกันใด ๆ แต่ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและใช้วิธีการที่ธนาคารระบุไว้เท่านั้น ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจในข้อมูลเหล่านี้อย่างเพียงพอเพื่อที่จะให้การดำเนินการในการสมัครสินเชื่อกรุงไทยได้รับการอนุมัติตามที่ต้องการ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

truemoney wallet สินเชื่อทรูฟรีค่าสมัคร
กำหนดเงินเดือน
10,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
8.99-25% ต่อปี
จำนวน
5,000-400,000 บาท